29478117397648302431.jpgدکتر احمدی نژاد که چند وقتی هست خیلی آفتابی نشده حالا بعد از مدتها مصاحبه کرده و گفته : این دولت دارد مقدمات بازگشت ما را فراهم می‌کند. آمارها هم نشان می‌دهد که نتوانسته‌اند کاری بکنند و روز به روز در باتلاقی که خودشان درست کرده‌اند دست و پا می‌زنند و با عملکرد خودشان تا یکی دو سال آینده شرایط را برای ما فراهم می‌کنند.

لازم دیدیم چندتا نکته رو یاد آوری کنیم : 1 – یکی از بزرگترین درس های انقلاب و امام بزرگوارمان این بود که "ما با کسی عهد اخوت نبسته ایم" . حضرت روح الله خود فرمودند :" خمینی هم اگر برای خدا کار نکند، مردم از بینش می‌برند، نابودش می‌کنند" همچنین برای اتمام حجت با خطاکاران و نشان دادن عزم انقلابی خود فرمودند : که اگر احمد هم خلاف کرد بازداشتش کنید .

2- ما هم تعلل و ناتوانی دولت در حل مشکلات جامعه در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و... را دیده و درک کرده ایم .

3- نارضایتی و گله امت حزب الله را هم دیده و شنیده ایم و خوب می دانیم که امت حزب الله سزاوار تحمل اینگونه سختی ها و فشارها نیست .

4- این دولت با همین روندی که در پیش گرفته می تواند اولین دولت چهارساله جمهوری اسلامی باشد .

بله همگان مشاهده می کنند که موج عمومی نارضایتی مردم از دولت یازهدهم فراگیر شده و تنها عده ای کمی از رای دهندگان به دولت هستند که بر رای خود ثابت قدم باشند و این البته دلایل متعددی دارد که خواص و حتی عوام هم خود نظاره گر بوده اند و اگر لازم بدانند این خود مردم هستند که باید مجددأ تصمیم بگیرند .

و اما شما بدانید : اینکه فرموده اید"این دولت دارد مقدمات بازگشت ما را فراهم می کند...." خیلی مطمئن نباشید چرا که امت حزب الله یاد گرفته است که با جریانی که قصد ماجراجویی و تقابل با امام امت را داشته باشد هیچ دلبستگی ندارد ؛ و چنانکه خود نیز می دانید مردم حساب احمدی نژاد84 را با آن همه دغدغه با احمدی نژاد90 به بعد جدا کرده اند . و دیگر اجازه نخواهند داد دولتی با ویژگی های سال های90 به بعد در کشور قدرت بگیرد .

بله این مردم دلشان برای شعارهای احمدی نژاد84 تنگ شده است که با یک روحیه انقلابی جلو آمد و مردم هم خوب تشخیص دادند ولی نه احمدی نژادی که در یک دوره کوتاه دوساله بسیاری از تابو ها و خط قرمز ها را نادیده گرفتند .

خیالتان هم راحت باشد مملکتی را که مملکت امام زمان(عج) می دانند لنگ مسئول انقلابی و دلسوز نمی ماند و اگر لازم بدانند ذخایر انقلاب را ظاهر می کنند تا دست مردم را بگیرد و سرباز رهبر عزیزمان باشد .

                                                                یاعلی