81199370033857975774.jpg

دولت یازدهم پس از دوران پرتلاش و پرکار نهم والبته پرحاشیه دهم باشعارهای اخلاق محوری و ایجاد آرامش روحی واجتماعی برای مردم در کنار شعارهای دهن پرکنه تغییر در وضعیت اقتصادی ومعیشتی وبهبود نظام اقتصادی مردم در کوتاه مدت(100روزه)ومیان مدت و بلندمدت و برطرف کردن فضای امنیتی وسرهنگی در جامعه وتلاش برای حذف حرکات گازانبری درجامعه و الگو کردن وصادر کردن فرهنگ ایرانی در جهان بوسیله صدای شجریان وبا وعده تشکیل  دولتی فراجناحی با رای شکننده 5/50درصد یازدهمین دولت راتشکیل داد. الآن کمتر از یکسال از عمردولت یازدهم میگذرد که وقوع بعضی اتفاقات وموضعگیریها دولتمردان ونزدیکان دولت،دلبستگان به نظام اسلامی وامت حزب الله را میترساند .وبعضی از شائبه های افراط،عدم صداقت،برخوردهای شعاری و...راایجاد میکند. دولتی که با وعده تغییر در فضای امنیتی و سرهنگی حاکم بر جامعه بر سرکار آمد بامعرفی افرادی باسوابق امنیتی برای کابینه خود شروع بکار کرد،افرادی که دربدنه فتنه 78و88هم بوده اند . در همان روزهای اول دولت بود که چتر وسیع اطلاعاتی مبنی خالی بودن خزانه دولت درکشور ایجاد شد،که موضعگیری سیاسیون رادر پی داشت در این خفقان اطلاعاتی این وزیر اقتصاد بود که برعکس جو خالی بودن خزانه را تکذیب کرد.بگذریم که باهمین خزانه خالی بود که به نقلی1500میلیاردهزینه سبد کالایی میشودکه برعکس وعده های روحانی دست مردم رابطرف دولت دراز کردوهیچ سنخیتی باعزت ملی امت حزب الله نداشت و در واقع دهن کجی به سیاستهای افزایش جمعیت نظام بود . در همین زمان دولت با گره زدن مشکلات اقتصادی بازار به تحریمها وتحریمها را با مذاکرات هسته اینگونه القا میکرد که به هر قیمتی باید در مذاکرات هسته ای توتفق کردو نهایتا هم وزیر امور خارجه عجولانه پای توافقنامه ای را امضا کرد از نظر کارشناسان و منتقدان یک گام به عقب ببود اگرچه بعدا ازطرف رئیس جمهور اعلام شد که این منتقدان بیسواد بوده اند.توافقنامه ای که موجب شکسته شدن بعضی از خطوط قرمز نظام شد وحتی نابجا بودن آن نیز توسط امام خامنه ای اعلام شد!وامروز بخوبی میتوانیم ببینیم که چگونه بعد از این عقبگرد دشمن گستاختر و هتاکتر شده است. در صدروزگی دولت بود که رئیس جمهور در مصاحبه ای تلوزیونی که باعنوان گزارش 100روزه دولت اجرا شد به نقد بی رحمانه و انتشار آمارهای فاجعه باری کرد که ذهن مردم رابه دوران جنگ وحتی عقبتر برگرداند!!ودر پی همین مصاحبه بود که ازطرف احمدی نژاد دعوت به مناظره شد. توهین به ملت: دراین مدت چندماهه برخلاف سخنرانی ها وحتی شعارهای رئیس جمهور و دولت توهین های زیادی ازطرف دولتی ها ونزدیکانشان به مردم شده است که قابل چشم پوشی نیست؛مثلا چندی بعداز اینکه روحانی کسانی راکه به او رای نداده اند را"طرفداران افراط،تفریط،خشونت،خودرایی،تک رایی،عدم مشورت وعدم تدبیر خواند"اکبرترکان نیز که مشاور رئیس جمهور است در مصاحبه با آرمان این5/49درصدی که به روحانی رای نداده اند را موافقان بی قانونی خواند. ازطرف دیگر و در غفلت مسئولین وزارت خارجه ودستگاه امنیتی مقامات غیرمسئول اروپایی به دیدار فعالین وبازداشت شدگان فتنه رفتند وبه آنهاجایزه هم دادند. دیدار اعضای دولت با خاتمی درعید وپس از آن در مراسم ترحیم مرحوم صادقی،تنها در فاصله چند روز باسران و فعالین فتنه نیز گناهی بزرگ است. اما شاهکار دولت در وزارت ارشاد است که باتمام بوجود به الگوگیری از فرهنگ8ساله افسادات همت گماشته است، و در همین راستاست که در جشنواره فجر به یدالله رویایی شاعر هتاک به امام خمینی جایزه داده میشود!جالبتر آنکه پس از دور جدید توهین وهتاکی زنجیره ایها به اعتقادات ومضامین اسلامی،رئیس جمهورو وزیرارشاد در مواضعی کلی ومبهم به پند ونصیحت بسنده میکنند. و ما امیدواریم که اینگونه تحلیلها ناشی از بیسوادی!!!ما باشد نه ضعف دولت یا خدای ناکرده ....چرا که ما اصلا دوست نداریم در این پیچ تاریخی ازسرعت پیشرفت انقلاب کاسته شود و دولت یازدهم مصداق این سخن امام خامنه ای عزیز باشد که فرمودند:بعضیها با نام عقلانیت،با نام اعتدال ،با نام پرهیز از جنجال و دردسر بین المللی میخواهند از مبانی انقلاب واصول انقلاب کم بگذارند؛این نشانه خسته شدن است. یاعلی